Mechanchim VII

Další ročník semináře Mechanchim se nesl v duchu kritického a strukturovaného přemýšlení o komunitní práci. Většina účastníků navštívila náš seminář již v minulosti, měli jsme proto možnost navázat v konverzaci na naše diskuse z minula, obohatit je o postřehy nováčků a posunout naše společné přemýšlení na další úroveň. Semináře se zúčastnilo 25 představitelů obcí z celé České republiky.

Tentokrát jsme se nebavili pouze o tom jak a jaké komunitní akce plánovat, ale přemýšleli jsme do hloubky o tom, jaké naše komunity jsou, jaký mají potenciál rozvoje, kdo jsou jejich členové a jak mohou přijmout odpovědnost za růst svých obcí a samozřejmě také o tom, kdo jsme my jako její průvodci a co a jak můžeme udělat pro to, abychom svým komunitám pomohli růst.

V prvním dni jsme se společně s Alexem Sinclairem z organizace Educating for Impact zabývali otázkou, jaká je role obce jako společenství lidí pro své členy a právě tím, jak její členové přispívají nebo mohou přispívat k tomu, kudy a kam se obec rozvíjí. Diskuse nad jednotlivými aspekty tohoto tématu byly velmi bouřlivé, protože ne všichni účastníci spolu souhlasili v tom, jak by obce a aktivita jejích členů měla vypadat, nicméně právě ze sporů účastníků vyplynulo mnoho zajímavých závěrů.

V druhém dni jsme s Evou Šrůt z organizace Moishe House přemýšleli, co víme o našich kongregantech a jakým způsobem tyto znalosti využíváme, abychom komunitní plánování dělali na míru lidem, kteří v naší obci žijí. Uvědomili jsme si různé drobné a zdánlivě málo významné aspekty komunitních akcí, které ale mohou hrát velmi podstatnou roli.

Výsledkem semináře bylo hned několik konkrétních aktivit, které se v jednotlivých obcích odehrály nebo odehrají během svátků měsíce Tišri. Zároveň jsme se domluvili, že ve formálních rozhovorech nad těmito tématy budeme pokračovat i v průběhu roku do dalšího velkého semináře Mechanchim s pomocí obou lektorů – Alexe Sinclaira i Evy Šrůt.

Kategorie: