Mimořádné výběrové řízení pro druhé pololetí 2021

Vyhlašujeme mimořádné výběrové řízení v podprogramu Naše Budoucnost na podporu židovských vzdělávacích komunitních projektů a vzdělávacích knih a publikací.
Grantové kolo je financováno z jednorázového daru od Michala Dostála.
Nelze žádat o další podporu na námi podpořený projekt v letošním roce.