Diskusní kavárny

V roce 2012 jsme představili nový formát diskusního pořadu s názvem Kavárny 3 generací. V panelu těchto kaváren se vždy představovali zástupci tří generací, jejichž rodiny prošly zkušeností šoa, a mluvili o vlivu rodinné historie na svůj osobní i profesní život. Tento projekt jsme zakončili v lednu 2015, kdy jsme u příležitosti 70. výročí osvobození vyhlazovacího tábora Auschwitz Birkenau uspořádali poslední kavárnu tohoto cyklu.

Ve stejné době jsme ale otevřeli jsme novou kapitolu našeho kavárenského projektu, která je nyní orientovaná více k současnosti a jejím cílem je rozvoj společenského komunitního života a posilování povědomí o různorodosti současné české židovské společnosti. Pořad, který nese název Jsem Žid a zdráv, má opět formu panelových diskuzí v kavárnách. Jeho cílem je představovat zajímavé židovské osobnosti veřejného společenského, uměleckého, kulturního a politického života. Záměrem je vybírat hosty židovského původu, kteří se prosadili dobrou prací ve svém oboru a jsou primárně veřejností vnímáni prizmatem svých úspěchů, nikoli hlavně skrze své židovství. Naším cílem je představit to, v čem se tyto osobnosti prosadily, a zároveň před zraky posluchačů debaty zkoumat, jakou roli hrálo a hraje v jejich životě židovství.

Kavárna je koncipována jako komunitní projekt s cílem oslovit nejen stávající členy židovské obce, ale zejména přilákat lidi, kteří stojí na jejím okraji, komunitních událostí se zúčastňují výjimečně nebo vůbec. Právě s tímto úmyslem jsme se rozhodli kavárny pořádat ve veřejném prostoru, tedy nikoliv na židovské obci nebo jiné budově přímo spojené se židovským životem.

Diskusní kavárna 3 generací u příležitosti Jom ha šoa 2018

U příležitosti Jom ha-šoa jsme uspořádali další z cyklu Kaváren 3 generací. Diskusi jako vždy moderovala Irena Kalhousová, v panelu zasedli prof. Tomáš Radil, přeživší Osvětim a neurofyziolog, Pavel Štingl, dokumentarista a producent a Tereza Váňová, učitelka v Lauderových školách. Diskuse se jako vždy snažila přiblížit pohledy na šoa a židovský svět posledních 70 let od představitelů tří generací po holocaustu.

Kavárna Jsem Žid a Zdráv s Danielem Hermanem a Michaelem Žantovským

Na naší další kavárně z cyklu Jsem Žid a zdráv se tentokrát sešli ministr kultury Daniel Herman a ředitel Knihovny Václava Havla Michael Žantovský. Celý večer se nesl v duchu milé a inteligentní diskuse dvou velmi zkušených politiků a lidí činných ve věcech veřejných. Oba pánové reflektovali aktuální politické dění povolebního sestavování vlády a obecných současných tendencí v české politice.

Diskusní kavárna "Jsem Žid a zdráv" s Janem Krausem a Táňou Fischerovou

Kavárny „Jsem Žid a zdráv“, ve kterých představujeme významné české osobnosti s židovskými kořeny, jsou v dnešní době již stálicí na české kulturní židovské scéně a mají standardně dobrou návštěvnost. Počet diváků posledního z těchto kavárenských setkání byl ovšem mnohem větší, než obvykle – tentokrát dorazilo na 150 hostů. Není divu, v panelu totiž zasedli moderátor Jan Kraus a herečka Táňa Fišerová.

Kavárna Jsem Žid a zdráv 31. 3. 2016

Další kavárnu jsme uspořádali v březnu roku 2016 a jejími hosty byli herec Tomáš Töpfer a ředitel divadla Ungelt Milan Hein. Celá kavárna se nesla v navýsost přátelském a příjemném duchu. Oba panelisté si publikum okamžitě získali úchvatným jazykovým projevem. Milan Hein hovořil velmi vášnivě o svém divadle a o specifickém způsobu práce malého komorní scény. Mluvil o způsobu, jakým vybírá herce, jak sestavuje repertoár i o výjezdech divadla do oblastí.

Kavárna Jsem Žid a zdráv 14. 12. 2015

Na samotném konci roku 2015 jsme takto v chanukové kavárně představili dva herce a moderátory - Ester Janečkovou a Arnošta Goldflama. Tyto dva umělce dělí sice celá jedna generace, oba se ale velmi dobře znají – Ester byla žačkou pana Goldmana během svých studií na AMU a dokonce pod jeho vedením hrála ve svém absolovenstkém představení. Jejich životní příběhy se ale velmi liší. Život Arnošta Goldflama do velké míry ovlivňovalo jeho dětství prožívané v těžkých letech po konci války v asimilované židovské rodině.

Kavárna Jsem Žid a zdráv s Jakubem Szántó a Jakubem Železným

V pořadí třetí kavárna NFOH z cyklu „Jsem Žid a zdráv“ se uskutečnila netradičně uprostřed léta poslední červencový čtvrtek. Přesto, že se konala v době dovolených, přitáhli její hosté – moderátor Událostí ČT Jakub Železný a blízkovýchodní zpravodaj ČT Jakub Szántó – na 130 posluchačů, kteří téměř zcela zaplnili prostor Café Jedna, kde se diskuse konala.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Diskusní kavárny