Diskusní kavárny

V roce 2012 jsme představili nový formát diskusního pořadu s názvem Kavárny 3 generací. V panelu těchto kaváren se vždy představovali zástupci tří generací, jejichž rodiny prošly zkušeností šoa, a mluvili o vlivu rodinné historie na svůj osobní i profesní život. Tento projekt jsme zakončili v lednu 2015, kdy jsme u příležitosti 70. výročí osvobození vyhlazovacího tábora Auschwitz Birkenau uspořádali poslední kavárnu tohoto cyklu.

Ve stejné době jsme ale otevřeli jsme novou kapitolu našeho kavárenského projektu, která je nyní orientovaná více k současnosti a jejím cílem je rozvoj společenského komunitního života a posilování povědomí o různorodosti současné české židovské společnosti. Pořad, který nese název Jsem Žid a zdráv, má opět formu panelových diskuzí v kavárnách. Jeho cílem je představovat zajímavé židovské osobnosti veřejného společenského, uměleckého, kulturního a politického života. Záměrem je vybírat hosty židovského původu, kteří se prosadili dobrou prací ve svém oboru a jsou primárně veřejností vnímáni prizmatem svých úspěchů, nikoli hlavně skrze své židovství. Naším cílem je představit to, v čem se tyto osobnosti prosadily, a zároveň před zraky posluchačů debaty zkoumat, jakou roli hrálo a hraje v jejich životě židovství.

Kavárna je koncipována jako komunitní projekt s cílem oslovit nejen stávající členy židovské obce, ale zejména přilákat lidi, kteří stojí na jejím okraji, komunitních událostí se zúčastňují výjimečně nebo vůbec. Právě s tímto úmyslem jsme se rozhodli kavárny pořádat ve veřejném prostoru, tedy nikoliv na židovské obci nebo jiné budově přímo spojené se židovským životem.

Kavárna - 70. let po Osvětimi - a co dál?

U příležitosti 70. výročí osvobození vyhlazovacího tábora Auschwitz Birkenau jsme 29. 1. 2015 uspořádali poslední pořad z cyklu "Kavárny 3 generací." Pořad se konal v pražském Café Jedna. Tentokrát nebylo hlavním tématem diskuse primárně osobní prožívání rodinné historie šoa, ale naopak profesionální zkušenost s připomínáním bolestivých a dramatických historických událostí ve společnosti obecně.

Kavárna - Jsem Žid a zdráv 6. leden 2015

V první lednové kavárně z cyklu Jsem Žid a zdráv se v panelu představili bývalý velvyslanec ČR v Izraeli Tomáš Pojar a ředitel komunikace investiční skupiny PPF Vladimír Mlynář. Debatu moderovala Irena Kalhousová. V kavárně zaznělo mnoho neortodoxních názorů na současný vývoj politické situace v Čechách, kritických komentářů na zdraví a občanskou uvědomělost současné české společnosti i postřehů týkajících se aktuálního vývoje českých médií.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Diskusní kavárny