Jom ha-šoa

Společně s Institutem Terezínské iniciativy jsme v letech 2007 - 2014 pořádali veřejné čtení jmen obětí holocaustu na náměstí Míru u příležitosti Jom ha-šoa.

Jom ha-šoa 2014

Dne 28. dubna 2014 jsme společně s Institutem Terezínské iniciativy uspořádali již podeváté veřejné čtení jmen obětí holocaustu na pražském náměstí Míru. Záštitu nad čtením převzal ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier. Čtení se díky partnerským organizacím konalo také v Brně, Olomouci, Liberci, Kutné Hoře a Sušici.

Jom ha-šoa 2013

Den vzpomínání na oběti holocaustu, připadl tentokrát na pondělí 8. dubna 2013. Nadační fond obětem holocaustu a Institut Terezínské iniciativy již poosmé uspořádaly od 14 do 17 hodin veřejné čtení jmen obětí holocaustu na pražském náměstí Míru. Připomněli jsme si 70 let od zahájení povstání vězňů varšavského ghetta, které je považováno v dějinách holocaustu za největší akci odporu Židů vůči nacistům. Vězňové varšavského ghetta se rozhodli v dubnu 1943 vzdorovat bezpráví, s vědomím mizivé šance na záchranu odolávali téměř měsíc přesile nacistů a zadali podnět k dalším povstáním – v srpnu v Treblince, v říjnu v Sobiboru a v říjnu 1944 v Osvětimi.

Jom ha-šoa 2012

Jom ha-šoa, Den vzpomínání na oběti holocaustu, připadl tento rok na středu 18. dubna. Nadační fond obětem holocaustu a Institut Terezínské iniciativy uspořádal od 14 do 17 hodin veřejné čtení jmen obětí holocaustu na pražském náměstí Míru. Veřejné připomínky se zúčastnili pamětníci holocaustu, významné osobnosti veřejného a kulturního života, představitelé židovských i romských organizací a všichni ti, kteří vzpomínají na své blízké anebo se svou účastí připojují k zachování naší kulturní a historické paměti a k porušování lidských práv etnických i náboženských menšin v současné společnosti.

Jom ha-šoa 2011

Již pošesté jsme s Institutem Terezínské iniciativy uspořádali veřejné čtení jmen obětí holocaustu na náměstí Míru u příležitosti Jom ha-šoa. Veřejné připomínky se dne 2. května 2011 i přes nepřízeň počasí zúčastnili pamětníci holocaustu, významné osobnosti veřejného a kulturního života, představitelé židovských i romských organizací a všichni ti, kteří přišli čtením vyjádřit svůj postoj občanské odpovědnosti.

Jom ha-šoa 2010

Jom ha-šoa, Den vzpomínání na oběti holocaustu, připadl na neděli 11. dubna 2010. Nadační fond obětem holocaustu a Institut Terezínské iniciativy pořádali čtení jmen obětí šoa na pražském náměstí Míru od 14 do 17 hodin již popáté. Jom ha-šoa připomíná hrdinství vězňů nacistického ghetta ve Varšavě. Téměř měsíc dokázalo několik desítek vysílených a nedostatečně ozbrojených lidí vzdorovat vojenské přesile svých věznitelů.

Jom ha-šoa 2009

21. dubna 2009 zněla jména obětí šoa nepřetržitě 3 hodiny náměstím Míru v Praze 2. Nadační fond obětem holocaustu a Institut Terezínské iniciativy uspořádal již počtvrté vzpomínkovou akci, kdy se zapojením veřejnosti na veřejném prostranství připomínáme oběti holocaustu čtením jejich jmen. Letos převzal záštitu primátor hlavního města Prahy Pavel Bém.

Jom ha-šoa 2008

Jom ha-šoa – 30. dubna 2008 na náměstí Míru se předčítala jména obětí. Během Dne vzpomínání na oběti šoa byla pořadateli představena unikátní databáze obětí holocaustu, která je přístupná na internetové adrese: www.holocaust.cz. Velkému zájmu se těšily dobové noviny, obsáhlá knihovnička a zajímavá brožura dokumentující rychlost a četnost vydávání protižidovských nařízení a absurdních zákazů omezujících židovské obyvatele.

Jom ha-šoa 2007

Nepřetržitým tříhodinovým čtením těchto a mnoha dalších jmen si široká veřejnost od 13 do 16 hodin v neděli 15. dubna připomínala na náměstí Míru oběti holocaustu. Konala se zde pietní akce Jom ha-šoa 2007, kterou již druhým rokem pořádala Česká unie židovské mládeže, Institut Terezínské iniciativy a Nadační fond obětem holocaustu. „Připomínka Jom ha-šoa nemá být něčím bombastickým, ale spíše decentní pietní akcí s důrazem na participaci a otevřenost: kdokoli může přijít a podílet se na čtení jmen.

Přihlásit se k odběru RSS - Jom ha-šoa