Semináře

Od roku 2009 pravidelně pořádáme semináře pro zaměstnance židovských a partnerských organizací, jejichž projekty podporujeme. Snažíme se tyto pracovníky dlouhodobě vzdělávat v různých aspektech judaismu tak, aby lépe rozuměli židovskému kontextu prostředí, ve kterém pracují. Semináře pořádáme většinou 3x do roka a zabýváme se v nich tématy židovské tradice, židovských památek, moderní židovské historie, holocaustu, aktuálních židovských politických a sociologických témat a Izraele.

Také od roku 2011 jsme navázali na odborné semináře pro sociální a zdravotní pracovníky z židovských obcí v ČR, které do té doby s naší podporou realizovala Federace židovských obcí v ČR. Semináře pořádáme třikrát až čtyřikrát ročně a věnují se potřebným tématům z oblasti např. zákona o sociálních službách, dále psychologické stránce klientů, práci s klienty, různým novinkám v daném tématu a dalším.

Mechanchim

Jak angažovat teenagery na obci/v komunitě? Odpovědi budeme hledat společně se Zsuzsou Fritz, která k naší radosti již podruhé přijala naše pozvání.

Mechanchim VII

Další ročník semináře Mechanchim se nesl v duchu kritického a strukturovaného přemýšlení o komunitní práci. Většina účastníků navštívila náš seminář již v minulosti, měli jsme proto možnost navázat v konverzaci na naše diskuse z minula, obohatit je o postřehy nováčků a posunout naše společné přemýšlení na další úroveň. Semináře se zúčastnilo 25 představitelů obcí z celé České republiky.

Seminář s Moshem Tellerem z Jewish Care London 21. 5. 2019

Dne 21. května 2019 měli již podruhé sociální pracovníci a pečovatelé z židovských obcí a spolupracujících organizací příležitost účastnit se vzdělávacího semináře, který vedl arteterapeut a specialista z Jewish Care London Moshe Teller. Dopoledním tématem bylo „Přeživší a jejich duševní zdraví“, kde účastníci aktivně diskutovali o projevech traumatu v každodenním životě, o chování přeživších a o dopadech na osoby v jejich nejbližším okruhu. Odpolední část byla na téma „Tati, dnes se necítím dobře...“, kde se lektor zaměřil na hierarchii utrpení, na replikování určitých typů chování dětí přeživších a jak je druhá generace ovlivněna negativními zážitky svých rodičů.
Seminář absolvovalo 26 účastníků. Děkujeme za podporu American Jewish Joint Distribution Committee, Federaci židovských obcí v ČR, Claims Conference, Veřejně prospěšnému spolku na podporu osob dotčených holocaustem a Židovskému muzeu v Praze.

Seminář s Moshem Tellerem z Jewish Care London 9. 10. 2018

Dne 9. října 2018 jsme uspořádali jednodenní seminář s přednášejícím Moshem Tellerem. Moshe Teller je arteterapeut a specialista z organizace Jewish Care, Centra pro přeživší holocaust v Londýně. Vystudoval výtvarné umění v Izraeli a v Anglii. Od roku 1988 pracuje v oblasti péče se specializací na duševní zdraví a holocaust.

Seminář Kreativní péče o přeživší holocaust s Maggie Gad, 12.9. 2017

V úterý 12. 9. 2017 jsme uspořádali celodenní seminář s lektorkou Maggie Gad z Izraele na téma Kreativní péče o přeživší holocaust a druhou generaci. Maggie Gad je ředitelkou komunitního programu JDC Eshel. Specializuje se na služby pro izraelské přeživší Šoa. Dopoledne na semináři představila různé programy, které se zaměřují na jejich specifické sociální, psychologické a emocionální potřeby. Přiblížila účastníkům úspěšný projekt Witness Theater (Divadlo svědků), kterého se účastní středoškolští studenti a přeživší a společně vyprávějí válečné příběhy veřejnosti.

Mechanchim – již 5. seminář pro pracovníky židovských vzdělávacích organizací

NFOH se dlouhodobě pyšní tím, že vedle své finanční podpory židovských organizací a jejich projektů podporuje komunitní život i tím, že pořádá pravidelné vzdělávací semináře pro pracovníky židovských obcí. Jedním z těchto seminářů je každoroční kurz pro učitele a pracovníky v židovském vzdělávání s názvem Mechanchim.

Úvod do specifik paliativní péče o židovské klienty

Ve spolupráci se Sociálním oddělením při Židovské obci v Praze jsme v prosinci 2016 a v dubnu 2017 připravili pro sociální a zdravotní pracovníky kurz akreditovaný MPSV a ČAS na téma palitaivní péče o židvoské klienty. Prvními přednášejícími byli psychoterapeutka a členka Chevra Kadiša Zuzana Peterová a předseda Chevra Kadiša Chaim Kočí, kteří pohovořili o tématech: nemoci v judaismu, role ženských organizací v pomoci nemocným a umírajícím, péče o umírající a komunikace s rodinami, tahara a židovských pohřeb, truchlení, vyrovnávání se se ztrátou a pomoc pozůstalým.

Seminář s izraelským psychiatrem a psychoterapeutem Martinem Auerbachem

Ve čtvrtek 14. dubna 2016 jsme připravili celodenní seminář s izraelským psychiatrem a psychoterapeutem Martinem Auerbachem. Ten několik let pracoval ve vedoucích pozicích v organizacích zabývajících se duševním zdravím v Jeruzalémě. Jeho specializací je terapie traumat, léčba úzkostí a modality psychoterapie. Od roku 2007 je ředitelem klinické části organizace AMCHA v Izraeli, která pečuje o přeživší šoa a jejich rodiny. Sám je dítětem přeživších holocaust. Narodil se a vyrůstal ve Vídni, od roku 1983 žije v Izraeli.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Semináře