Semináře

Od roku 2009 pravidelně pořádáme semináře pro zaměstnance židovských a partnerských organizací, jejichž projekty podporujeme. Snažíme se tyto pracovníky dlouhodobě vzdělávat v různých aspektech judaismu tak, aby lépe rozuměli židovskému kontextu prostředí, ve kterém pracují. Semináře pořádáme většinou 3x do roka a zabýváme se v nich tématy židovské tradice, židovských památek, moderní židovské historie, holocaustu, aktuálních židovských politických a sociologických témat a Izraele.

Také od roku 2011 jsme navázali na odborné semináře pro sociální a zdravotní pracovníky z židovských obcí v ČR, které do té doby s naší podporou realizovala Federace židovských obcí v ČR. Semináře pořádáme třikrát až čtyřikrát ročně a věnují se potřebným tématům z oblasti např. zákona o sociálních službách, dále psychologické stránce klientů, práci s klienty, různým novinkám v daném tématu a dalším.

Seminář Mechanchim 4 pro učitele a lektory českých židovských vzdělávacích organizací

Seminář Mechanchim má již čtvrtým rokem pevné místo mezi našimi vzdělávacími programy. Jedná se o každoroční setkání pro učitele a lektory židovských vzdělávacích organizací, během kterého mají učitelé možnost vyslechnout si přednášky předních současných odborníků na židovské vzdělávání a komunitní práci a zároveň sdílet svoje zkušenosti, navzájem se informovat o svých aktuálních projektech a navazovat další spolupráci.

Seminář Mechanchim III

V březnu 2015 jsme uspořádali již třetí ročník semináře Mechanchim pro učitele a lektory židovských vzdělávacích organizací. Letošní seminář byl opět dvoudenní a byl rozdělený na sekci pro učitele židovských škol a školek (pondělí 23.3.) a na část pro komunitní pracovníky (úterý 24.3.) zabývající se židovským vzděláváním. V první části semináře vystoupil výkonný ředitel Lauderovy nadace rabi Josh Spinner a ředitelka Berlin Beth Zion Schule Judith Zinner. První jmenovaný vystoupil s velmi kontroverzní přednáškou o cílech v židovských institucích a v diskusi vyzval účastníky k reflexi praxe jejich vlastních škol.

Seminář Trauma holocaustu - 4. září 2014

Nadační fond obětem holocaustu již celou řadu let úspěšně rozšiřuje své aktivity za hranice nadační činnosti směrem k rozvoji komunitního prostředí a dalšímu vzdělávání lidí pracujících v židovských organizacích nebo s židovskými klienty. Jednou z oblastí těchto aktivit fondu jsou semináře pro pracovníky sociálních, zdravotnických a terapeutických služeb. V jejich rámci NFOH uspořádal ve spolupráci s Claims Conference 4. 9. seminář izraelského psychologa Natana Kellermanna s názvem Trauma holocaustu – psychologické dopady a jejich léčba.

Seminář Mechanchim 2 - březen 2014

NFOH uspořádal ve dnech 23. – 24. 3. 2014 vzdělávací seminář Mechanchim pro učitele a lektory judaismu. Zúčastnilo se ho 34 učitelů a lektorů českých a slovenských židovských obcí, škol, školek a dalších vzdělávacích organizací.
Šlo již o druhý ročník setkání této profesní skupiny. Přednášky a dílny byly rozděleny do dvou dnů – neděle byla věnovaná učitelům a lektorům dětí školkového a raného školního věku, v pondělí byla tématem problematika vzdělávání teenagerů a dospělých.

Židovský životní cyklus - co a proč dělají Židé v důležitých momentech života.

25. února 2014 jsme uspořádali seminář pro pracovníky židovských obcí s názvem "Židovský životní cyklus - co a proč dělají židé v důležitých okamžicích svého života." Seminář zahájil rabín Karol Sidon, který se ve svém krátkém ale velmi zajímavém úvodním slově zamyslel nad příčinami a důsledky současné nechuti české společnosti doprovázet důležité okamžiky života obřady a oslavami.

Seminář pro učitele a lektory českých židovských organizací - duben 2013

V úterý 30. 4. 2013 jsme uspořádali seminář pro učitele a lektory českých židovských organizací. Tento výjimečný studijní den, kterého se zúčastnilo 35 učitelů, jsme připravili ve spolupráci s JDC, FŽO, ŽOP a Lauderovou nadací. S přednáškami a dílnami vystoupili Mario Izcovich (JDC), rabín Joshua Spinner (Lauderova nadace) a Nicola Abery (Look to Learn.) Děkujeme všem lektorům i účastníkům a těšíme se na další společné projekty.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Semináře