Semináře

Od roku 2009 pravidelně pořádáme semináře pro zaměstnance židovských a partnerských organizací, jejichž projekty podporujeme. Snažíme se tyto pracovníky dlouhodobě vzdělávat v různých aspektech judaismu tak, aby lépe rozuměli židovskému kontextu prostředí, ve kterém pracují. Semináře pořádáme většinou 3x do roka a zabýváme se v nich tématy židovské tradice, židovských památek, moderní židovské historie, holocaustu, aktuálních židovských politických a sociologických témat a Izraele.

Také od roku 2011 jsme navázali na odborné semináře pro sociální a zdravotní pracovníky z židovských obcí v ČR, které do té doby s naší podporou realizovala Federace židovských obcí v ČR. Semináře pořádáme třikrát až čtyřikrát ročně a věnují se potřebným tématům z oblasti např. zákona o sociálních službách, dále psychologické stránce klientů, práci s klienty, různým novinkám v daném tématu a dalším.

Standardy sociálních služeb II. pokračování - listopad 2013

Dne 5. 11. 2013 jsme se naposledy sešli se sociálními pracovníky židovských organizací ke společnému vzdělávání. Mgr. Miroslav Prchal školil o standardech sociálních služeb. V příštím roce se chystáme navštívit poskytovatele služeb v terénu, navštívíme pražský Hagibor, vydáme se do Brna a doufáme, že nás přijede školit lektor ze zahraničí.

Židé v Čechách a na Moravě od konce 2. světové války po dnešek - 21. února 2012

21. února 2012 se uskutečnil již šestý vzdělávací seminář pro pracovníky židovských organizací a partnerských organizací.Tématem byla tentokrát historie Židů v Čechách a na Moravě od konce 2. světové války po dnešek a s přednáškami vystoupili doc. PhDr. Blanka Soukupová, CSc., Martin Šmok a Jiří Daníček.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Semináře