Šana tova u-metuka 5782

Srdečně vám přejeme Sladký a dobrý nový rok! Pevné zdraví především a stále, ať se dobré skutky rozmnoží jako zrnka granátového jablka.