Seminář Kreativní péče o přeživší holocaust s Maggie Gad, 12.9. 2017

V úterý 12. 9. 2017 jsme uspořádali celodenní seminář s lektorkou Maggie Gad z Izraele na téma Kreativní péče o přeživší holocaust a druhou generaci. Maggie Gad je ředitelkou komunitního programu JDC Eshel. Specializuje se na služby pro izraelské přeživší Šoa. Dopoledne na semináři představila různé programy, které se zaměřují na jejich specifické sociální, psychologické a emocionální potřeby. Přiblížila účastníkům úspěšný projekt Witness Theater (Divadlo svědků), kterého se účastní středoškolští studenti a přeživší a společně vyprávějí válečné příběhy veřejnosti. Dále Café Europa, které přeživším nabízí sociální prostředí připravené na jejich životní zkušenost a aktuální potřeby. Druhá část semináře byla na téma Rostoucí obavy z dopadů na druhou generaci.
Seminář byl určen pracovníkům v sociálních, zdravotnických a psychologických službách z židovských obcí a partnerských organizací v celé České republice, kteří se starají o přeživší šoa. O seminář byl již tradičně velký zájem, kapacita byla naplněna. Seminář byl v angličtině se simultánním překladem. Všichni účastníci obdrželi certifikát o absolvování.
Zpětné vazby od účastníků semináře byly ve většině případů pozitivní. Nejenom samotný obsah přednášek, ale také osobnost lektorky a způsob přednášení doplněné osobními zkušenostmi byly pro účastníky v mnohém inspirativní. Fotografie ze semináře je možné si prohlédnout na našich stránkách http://www.fondholocaust.cz/cs/fotogalerie.
Děkujeme všem dárcům American Jewish Joint Distribution Committee, Claims Conference, Federaci židovských obcí v ČR, Veřejně prospěšnému spolku na podporu osob dotčených holocaustem a Židovskému muzeu v Praze za poskytnutí prostor.

Obrázek: 
Kategorie: