Seminář s izraelským psychiatrem a psychoterapeutem Martinem Auerbachem

Ve čtvrtek 14. dubna 2016 jsme připravili celodenní seminář s izraelským psychiatrem a psychoterapeutem Martinem Auerbachem. Ten několik let pracoval ve vedoucích pozicích v organizacích zabývajících se duševním zdravím v Jeruzalémě. Jeho specializací je terapie traumat, léčba úzkostí a modality psychoterapie. Od roku 2007 je ředitelem klinické části organizace AMCHA v Izraeli, která pečuje o přeživší šoa a jejich rodiny. Sám je dítětem přeživších holocaust. Narodil se a vyrůstal ve Vídni, od roku 1983 žije v Izraeli.
Seminář byl na téma Emocionální zátěž a výzvy v pomáhajících profesích při práci s přeživšími šoa. Přednášející Martin Auerbach hovořil o zátěži, kterou nesou pomáhající profese. Účastníkům představil dokumentární film „Raněný léčitel“ o psychoterapeutovi, který sám měl zkušenost s holocaustem, a také se zaměřil na možnosti pomoci pomáhajícím a techniky samopomoci. Celý seminář byl veden aktivní formou a účastníci měli možnost pohovořit o svých zkušenostech, pocitech a kdykoliv pokládat otázky.
Semináře se zúčastnili sociální, zdravotní a vedoucí pracovníci z židovských obcí v ČR, psychologové a psychoterapeuti z partnerských organizací a další zájemci pracující s přeživšími šoa a jejich rodinami. Fotografie ze semináře je možné si prohlédnout zde http://www.fondholocaust.cz/cs/fotogalerie.
Seminář se konal s podporou Claims Conference a Veřejně prospěšného spolku na podporu osob dotčených holocaustem. Děkujeme.

Kategorie: