Seminář s Moshem Tellerem z Jewish Care London 21. 5. 2019

Datum a čas konání: 
Úterý, 21. Květen 2019 - 9:30
Místo: 
OVK, Maiselova 15, Praha

Dne 21. května 2019 měli již podruhé sociální pracovníci a pečovatelé z židovských obcí a spolupracujících organizací příležitost účastnit se vzdělávacího semináře, který vedl arteterapeut a specialista z Jewish Care London Moshe Teller. Dopoledním tématem bylo „Přeživší a jejich duševní zdraví“, kde účastníci aktivně diskutovali o projevech traumatu v každodenním životě, o chování přeživších a o dopadech na osoby v jejich nejbližším okruhu. Odpolední část byla na téma „Tati, dnes se necítím dobře...“, kde se lektor zaměřil na hierarchii utrpení, na replikování určitých typů chování dětí přeživších a jak je druhá generace ovlivněna negativními zážitky svých rodičů.
Seminář absolvovalo 26 účastníků. Děkujeme za podporu American Jewish Joint Distribution Committee, Federaci židovských obcí v ČR, Claims Conference, Veřejně prospěšnému spolku na podporu osob dotčených holocaustem a Židovskému muzeu v Praze.