Seminář s Moshem Tellerem z Jewish Care London 9. 10. 2018

Dne 9. října 2018 jsme uspořádali jednodenní seminář s přednášejícím Moshem Tellerem. Moshe Teller je arteterapeut a specialista z organizace Jewish Care, Centra pro přeživší holocaust v Londýně. Vystudoval výtvarné umění v Izraeli a v Anglii. Od roku 1988 pracuje v oblasti péče se specializací na duševní zdraví a holocaust.
Tématem semináře bylo „Povědomí o holocaustu při práci s přeživšími a uprchlíky a vzpomínky přeživších“. Přednášející Moshe Teller hovořil o tom, jak holocaust ovlivnil a poznamenal životy přeživších, jak se promítá do jejich každodenního života ve stáří a také jaký dopad má na vztahy v rodinách, zejména na vztahy s jejich dětmi. V rámci workshopu si účastníci vyzkoušeli hledat řešení pomoci a přístupu ke klientovi dle případových studií. V odpolední části semináře se přednášející věnoval dilematu „vzpomínání vs. zapomínání“.
Seminář byl určen pracovníkům v sociálních, zdravotnických a psychologických službách židovských organizací a organizací pečujících o přeživší šoa. Celkem se semináře zúčastnilo 30 posluchačů.
Děkujeme za podporu American Jewish Join t Distribution Committee, The Conference on Jewish Material Claims Against Germany, Federaci židovských obcí v ČR, Židovskému muzeu v Praze a Veřejně prospěšnému spolku na podporu osob dotčených holocaustem.

Obrázek: 
Kategorie: