Šestý ročník semináře Mechanchim

V posledním dubnovém týdnu jsme uspořádali 6. ročník semináře Mechanchim pro učitele a pro pracovníky v židovském vzdělávání. Seminář byl dvoudenní.

První den vedla díly Shelley Kedar, koordinátorka šlichim vysílaných Sochnutem do diasporních vzdělávacích institucí. Účastníci společně přemýšleli o výzvách vzdělávání o Izraeli v měnících se podmínkách současného židovského světa a společně prošli konkrétními ukázkami aktivit, které mohou ve svých třídách nebo komunitních programech použít. V semináři jasně zaznělo, že v současné době dochází k velkému posunu vnímání Izraele jako součásti celosvětového židovského společenství/komunity. Vzdělávání o Izraeli musí být nedogmatické, otevřené a upřímné.

Druhý den vedla Nic Abery, odbornice na židovské programy zahrnující práci s uměním a muzejními objekty. Nic účastníkům představila projekt Israel70, který využívá k výuce o Izraeli spolupráci s několika významnými izraelskými muzei. Projekt využívá příběhů, které „vyprávějí“ předměty nebo výtvarná díla spojená s různými obdobími historie mandátní Palestiny a Státu Izrael a poskyuje různé způsoby, jakými děti tyto příběhy mohou zpracovat.

Semináře se zúčastnilo 36 učitelů a komunitních pracovníků z různých židovských obcí ČR a dalších spřátelených organizací. Za významný fakt považujeme skutečnost, že účastníci představují celé spektrum židovství od sekulárního přes reformní k ortodoxnímu. Zároveň byly zastoupeny všechny generace učitelů i zástupci vzdělavatelů pečující o židovské osoby ve věku od 1 roku do seniorského věku.

Ve zpětných vazbách se jako vždy opakovala vyjádření o prospěšnosti setkávání učitelů na společném fóru a významu sdílení zkušeností.Pro český svět vzdělavatelů je jednoznačně vždy osvěžující a objevné setkávat se s kvalitními lektory ze zahraničí, kteří přinášejí nový pohled na studované téma a specifickou zkušenost z intenzivní dlouhodobé práce v oblasti židovského vzdělávání.

Rádi bychom poděkovali všem organizacím, které seminář podpořili: American Jewish Joint Distribution Committee, Yesod, Nadace Židovské obce v Praze a Židovské muzeum v Praze.

Fotografie najdete na http://www.fondholocaust.cz/cs/fotogalerie.

Obrázek: 
Kategorie: