Tisková zpráva - Mimořádná podpora Česko-německého fondu budoucnosti obětem holocaustu v roce 2021

Nadační fond obětem holocaustu získal již druhou mimořádnou podporu od Česko-německého fondu budoucnosti na pomoc během koronavirové pandemie.

Příspěvek ve výši 250 000 Kč je určen na odbornou péči o přeživší šoa, kterou poskytují židovské obce v Brně, Děčíně, Karlových Varech, Liberci, Olomouci, Ostravě, Plzni a Teplicích. Z příspěvku budou hrazeny zejména vitamíny a potravinové doplňky na posílení imunity, ochranné a hygienické pomůcky, antigenní testy a odměny pro pracovníky.

Nadační fond obětem holocaustu děkuje za významnou podporu, která přispěje k lepší péči a zajištění bezpečnosti našich nejohroženějších.