Veselou Chanuku!

Přejeme vám radostné svátky, Chanuka sameach!