Výsledky mimořádného výběrového řízení v podprogramu Naše Budoucnost

V úterý 24. srpna 2021 správní rada NFOH schválila projekty mimořádného grantového kola v podprogramu Naše Budoucnost. Grantové kolo je financováno z jednorázového daru od Michala Dostála. Seznam podpořených projektů naleznete níže. Všem úspěšným žadatelům blahopřejeme!