Zemřela Emma Šternová

Se zármutkem v srdci jsme přijali zprávu, že v pátek odešla paní Emma Šternová. Během šoa prošla ghettem Barcs, Auschwitz-Birkenau, Ravensbruck a Lipstadt. Její vzpomínky vyšly v knize Romana Cílka Holocaust, zřetězení zla. Před dvěmi lety nám paní Emma řekla: "Patřím mezi ty jedince, kteří přežili svou smrt ve vyhlazovacím táboře Auschwitz-Birkenau, dokonce třikrát. Přeji současné generaci, aby takové hrůzy nemusela prožívat. Buďte skromní, pracovití, dejte úctu každému. Važte si toho, co máte, třeba přijde doba, kdy tolik nebude, abyste přechodnou dobu dobře snášeli." Bylo nám ctí, paní Emmo.
Nechť je její duše přijata do svazku živých a její památka požehnáním.