Zemřela paní Dora Pešková

S hlubokým zármutkem jsme přijali zprávu, že v neděli 8. listopadu 2020 zemřela paní Dora Pešková. Paní Dora pocházela z Karlových Varů, během šoa prošla ghettem Terezín, tábory Auschwitz-Birkenau, Hamburk, Bergen-Belsen. Přežila společně se svou sestrou Gitou. Do konce svých sil svůj příběh vyprávěla a předávala dál: „Často jsem přednášela studentům, chtěla jsem jim dát příklad. Chtěla jsem, aby se poučili a nedali se nalákat. Je na nich, aby se to neopakovalo, aby přemýšleli a nevěřili populistickým slibům.“ Sté narozeniny v lednu společně již neoslavíme, ale budeme stále vzpomínat. Nechť je její duše přijata do svazku živých. Děkujeme Paměti národa, že její příběh zaznamenala: https://www.pametnaroda.cz/cs/peskova-rozena-steinova-dora-1921