Semináře

Od roku 2009 pravidelně pořádáme semináře pro zaměstnance židovských a partnerských organizací, jejichž projekty podporujeme. Snažíme se tyto pracovníky dlouhodobě vzdělávat v různých aspektech judaismu tak, aby lépe rozuměli židovskému kontextu prostředí, ve kterém pracují. Semináře pořádáme většinou 3x do roka a zabýváme se v nich tématy židovské tradice, židovských památek, moderní židovské historie, holocaustu, aktuálních židovských politických a sociologických témat a Izraele.

Také od roku 2011 jsme navázali na odborné semináře pro sociální a zdravotní pracovníky z židovských obcí v ČR, které do té doby s naší podporou realizovala Federace židovských obcí v ČR. Semináře pořádáme třikrát až čtyřikrát ročně a věnují se potřebným tématům z oblasti např. zákona o sociálních službách, dále psychologické stránce klientů, práci s klienty, různým novinkám v daném tématu a dalším.

Mechanchim

Novinky, Semináře
Připravujeme již 10. ročník vzdělávacího semináře Mechanchim, určený pro komunitní pracovníky, učitele a lektory židovských organizací. Seminář povede Ethel Barylka, konzultantka vzdělávacích projektů Education for Impact a UnitEd, přední izraelská…

Mechanchim

Semináře
Jak angažovat teenagery na obci/v komunitě? Odpovědi budeme hledat společně se Zsuzsou Fritz, která k naší radosti již podruhé přijala naše pozvání. Seminář Mechanchim pro učitele a komunitní pracovníky židovských…

Seminář Židovské svátky

Semináře
Dne 9. 9. 2015 jsme uspořádali seminář Židovské svátky pro pracovníky židovských a partnerských organizací. Studijní den zahájil úvodním slovem rabín David Peter. S příspěvky vystoupili následující přednášející: rabín Menaše…

Seminář Mechanchim III

Semináře
V březnu 2015 jsme uspořádali již třetí ročník semináře Mechanchim pro učitele a lektory židovských vzdělávacích organizací. Letošní seminář byl opět dvoudenní a byl rozdělený na sekci pro učitele židovských…

Seminář Pražské židovské hřbitovy – září 2014

Semináře
Druhou zářijovou středu jsme uspořádali letos poslední seminář pro pracovníky židovských a partnerských organizací s názvem „Pražské židovské hřbitovy.“ Úvodní slovo pronesl nový vrchní pražský rabín David Peter. S přednáškami…

Seminář Trauma holocaustu – 4. září 2014

Semináře
Nadační fond obětem holocaustu již celou řadu let úspěšně rozšiřuje své aktivity za hranice nadační činnosti směrem k rozvoji komunitního prostředí a dalšímu vzdělávání lidí pracujících v židovských organizacích nebo…

Seminář Mechanchim 2 – březen 2014

Semináře
NFOH uspořádal ve dnech 23. – 24. 3. 2014 vzdělávací seminář Mechanchim pro učitele a lektory judaismu. Zúčastnilo se ho 34 učitelů a lektorů českých a slovenských židovských obcí, škol,…

Práce s rodinou 14. 3. 2013

Semináře
Zatím posledním seminářem z oblasti péče o přeživší holocaust se konal 14. března 2013 v prostorách Oddělení pro vzdělávání a kulturu ŽMP. Seminář vedla klinická psycholožka a poradkyně pro rodinu…

Seminář Židovský prostor – 4. prosince 2012

Semináře
4. prosince jsme s podporou Nadace židovské obce v Praze uspořádali další ze seriálu seminářů pro pracovníky židovských a přidružených organizací. Tématem byl „Židovský prostor.“ Seminář úvodním slovem tradičně zahájil…

Standardy sociálních služeb – listopad 2012

Semináře
V první polovině listopadu jsme uspořádali poslední seminář pro sociální a zdravotní pracovníky v tomto roce. Účastníci měli možnost se velmi podrobně seznámit se Standardem sociálních služeb č. 1. Seminář…

Druhá generace po holocaustu – září 2012

Semináře
Na začátku září 2012 jsme připravili další z řady odborných seminářů a workshopů pro sociální a zdravotní pracovníky z židovských obcí, kteří pečují o přeživší holocaustu. Seminář vedly psychoterapeutky z…

Individuální plánování 11. 1. 2012

Semináře
Tématem našeho prvního semináře v roce 2012 bylo Individuální plánování. Celý seminář vedla paní Ing. Jana Wichsová. Nejdříve uvedla téma individuálního plánování v teoretické rovině, pak v konkrétní prezentaci plánování…

Židé ve všední den – 23. září 2011

Semináře
23. září se uskutečnil již pátý seminář pro pracovníky židovských a spřátelených organizací, který tradičně pořádáme ve spolupráci s Židovskou obcí v Praze a Federací židovských obcí v ČR. Tentokrát…

Transgenerační přenos traumatu – 10. 3. 2011

Semináře
Březnové setkání navázalo na první setkání v lednu 2011, které se neslo spíše v seznamovacím a finančně-grantovém duchu. Druhé setkání již bylo odbornějšího charakteru. V úvodu paní Marta Malá –…

Šoa a antisemitismus – 23. 2. 2011

Semináře
V pořadí již čtvrtý seminář se konal 23. února 2011. Připravili jsme ho již tradičně s Federací židovských obcí v ČR. Celodenní seminář byl cílen na pracovníky židovských a partnerských…

Syndrom pomocníka – 12. 5. 2011

Semináře
Třetí setkání pro sociální a zdravotní pracovníky z židovských obci v ČR v roce 2011 se uskutečnilo 12. 5. v Domově sociální péče Hagibor. Odborný seminář byl na téma Syndrom…

Židovské zvyky a tradice II – 6. 9. 2010

Semináře
Dne 6. září 2010 jsme uspořádali společně s Federací židovských obcí v ČR další vzdělávací seminář pro zaměstnance židovských obcí a partnerských organizací. Semináře o židovských zvycích a tradicích II.…

Židovské zvyky a tradice I – 24. 2. 2010

Semináře
24. února 2010 jsme pro zájemce zejména zaměstnance židovských obcí připravili seminář na téma Židovské zvyky a tradice. Úvodní slova pronesl vrchní zemský rabín Karol Efraim Sidon, dále následovala přednáška…
Menu