Cena za vyjímečný příspěvek k prosazování společných česko-britských hodnot

J.E. Nick Archer, nový britský velvyslanec, dnes poprvé předal Ceny za vyjímečný příspěvek k prosazování společných česko-britských hodnot. Cenu navrženou architektkou Evou Jiřičnou převzali vědec Ondřej Zbytek a zakladatelka mateřského centra Andílci Lenka Hájková. Pan velvyslanec poděkoval přítomným za jejich práci pro druhé. Je nám ctí, že jsme byli pozváni.