O Nadačním fondu obětem holocaustu

Zmírňujeme křivdy minulosti – podporujeme budoucnost

Naše poslání

  • Pečujeme. Pomáháme lidem, kteří přežili holocaust.
  • Připomínáme. Podporujeme vzdělávací a pietní akce připomínající oběti holocaustu.
  • Myslíme na budoucnost. Podporujeme rozvoj židovských komunit a vzdělávání v judaismu.
  • Obnovujeme. Podílíme se na rekonstrukci a záchraně židovských památek zničených nacistickou i komunistickou totalitou.
  • Odškodnili jsme. Pomohli jsme zmírnit majetkové křivdy způsobené během II. světové války.

Víme komu a jak

Finanční prostředky dobře spravujeme, uvážlivě rozdělujeme a pozorně kontrolujeme jejich využití. Dlouhodobě mapujeme situaci v České republice a sledujeme organizace působící v oblasti našeho poslání. Víme proto, kterým směrem máme zaměřit svou podporu.

Jsme profesionálové

Nadační fond obětem holocaustu je nezisková organizace, kterou zřídila Federace židovských obcí ČR v roce 2000. Je řízena devítičlennou správní radou. Pět členů správní rady navrhuje Federace židovských obcí, po jednom pak místopředseda vlády ČR, ministr zahraničních věcí, ministr kultury a ministr financí.

Jsme členem

Asociace nadačních fondů při Fóru dárců. Členství v této profesní asociaci nás zavazuje dodržovat Principy etického chování nadačních fondů. 20. dubna 2007 jsme se stali členem Internationales Auschwitz Komitee – Mezinárodního Osvětimského výboru. Posláním výboru je nezapomenout na události, které se odehrávaly v koncentračním a vyhlazovacím táboře Auschwitz v letech 1940-1945. Výbor zastřešuje všechny národní osvětimské výbory a pečuje o zájmy přeživších, projednává příslušné otázky, především se členy německé vlády.

Historie vzniku NFOH

Nadační fond obětem holocaustu v mnohém navazuje na dlouhodobou práci „Smíšené pracovní komise zabývající se problematikou zmírňování některých majetkových křivd způsobených obětem holocaustu“, která pracovala v letech 1998–2002. Komise se pod vedením tehdejšího místopředsedy vlády JUDr. Pavla Rychetského věnovala studiu historie nacistické perzekuce židovského obyvatelstva a zejména tzv. arizací majetku na území dnešní České republiky. Z podnětu „Smíšené pracovní komise“ komise byl dne 20. června 2000 přijat Parlamentem České republiky zákon č. 212/2000 Sb. o zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem.

Jedním z klíčových návrhů „Smíšené pracovní komise“ bylo i zřízení nadačního fondu, který by se dlouhodobě zabýval zmírněním křivd, způsobených holocaustem. Do tohoto fondu měly být vloženy prostředky z Nadačního investičního fondu, jenž vznikl při privatizaci státního majetku. Jak konstatovala „Smíšená pracovní komise“, část tohoto majetku byla před rokem 1938 vlastněna židovskými fyzickými a právnickými osobami a jako taková byla během nacistické okupace konfiskována. Původní vlastníci – pokud přežili holocaust – však mnohdy tento majetek, zejména z formálních důvodů, nezískali zpět do vlastnictví. Ten tak zůstal v majetku státu.

Na základě závěrů a doporučení „Smíšené pracovní komise“ založila Federace židovských obcí v ČR dne 31. července 2000 Nadační fond obětem holocaustu. Dne 15. září 2000 pak Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky rozhodla převést Nadačnímu fondu obětem holocaustu 300 milionů Kč.

Menu