Děkujeme!

Dnes slavíme Den dárců. Děkujeme všem našim dárcům, kteří nám v letošním roce poskytli finanční dar na účet veřejné sbírky. Všemi dary je podporována péče o přeživší šoa. Celková částka od 1. ledna k dnešnímu dni činí 87 300 Kč. #dendarcu a #dekujeme