Jom ha-šoa 8. 4. 2013

Děkujeme Vám, že jste přišli! Děkujeme Institutu Terezínské iniciativy za spolupráci, zejména jeho ředitelce Tereze Štěpkové. Děkujeme našim dobrovolníkům: Aleně Altmanové, Tereze Portešové, Anně Peřinové a Petru Šraierovi za pomoc s organizací.

O Jom ha-šoa v tisku:

zde a zde

Jom ha-šoa v televizi:
zde a zde