Seminář Trauma holocaustu - 4. září 2014

Datum a čas konání: 
Čtvrtek, 4. Září 2014 - 9:30
Místo: 
OVK ŽM

Nadační fond obětem holocaustu již celou řadu let úspěšně rozšiřuje své aktivity za hranice nadační činnosti směrem k rozvoji komunitního prostředí a dalšímu vzdělávání lidí pracujících v židovských organizacích nebo s židovskými klienty. Jednou z oblastí těchto aktivit fondu jsou semináře pro pracovníky sociálních, zdravotnických a terapeutických služeb. V jejich rámci NFOH uspořádal ve spolupráci s Claims Conference 4. 9. seminář izraelského psychologa Natana Kellermanna s názvem Trauma holocaustu – psychologické dopady a jejich léčba.
Natan Kellermann je předním odborníkem na léčbu traumatu šoa, práci s první a druhou generací po holocaustu a na fenomény spojené s ozvuky těchto traumat v celých komunitách a společenstvích. Tento izraelský psycholog, sám syn rodičů přeživších holocaust, již téměř 20 let pracuje pro izraelskou organizaci AMCHA v Jeruzalémě, která se zabývá terapeutickou pomocí přeživším a jejich rodinám. Je také autorem knihy „Trauma holocaustu,“ která nabízí komplexní pohled na dlouhodobé psychologické následky traumatu holocaustu.
Semináře se zúčastnilo na 35 sociálních pracovníků židovských obcí, terapeutů a psychologů. Natan Kellermann, který vedl celý den přednášek a dílen, si všechny posluchače okamžitě získal svým osobitým výkladem. Za každým jeho slovem, postřehem či komentářem byla cítit dlouholetá barvitá zkušenost z práce s přeživšími, velká úcta k nim a zároveň hluboké porozumění pro velkou rozmanitost reakcí jeho klientů na prožité trauma.