Seminář "Židovské vzdělávání v proměnách let" - 19. června 2012

Datum a čas konání: 
Středa, 29. Leden 2014 - 0:30
Místo: 
Židovská obec v Praze

V úterý 19. 6. 2012 uspořádal NFOH ve spolupráci s FŽO a s podporou grantu Nadace Židovské obce v Praze další ze seriálu vzdělávacích seminářů pro pracovníky židovských a partnerských organizací. Tématem bylo tentokrát "Židovské vzdělávání v porměnách let."

Seminář úvodním slovem tradičně zahájil vrchní zemský rabín Karol Efraim Sidon. S jednotlivými příspěvky vystoupili postupně Tereza Váňová (Vzdělávání v židovské tradici), Arno Pařík (Židovské vzdělávání v české hirtorii), Dana Kasperová (Vzdělávání v terezínském ghettu) a ředitelka fondu Marta Malá (Příklady dobré praxe v komunitním vzdělávání v obcích v ČR). Jsme rádi, že i tentokrát měl seminář úspěch a že jeho účastníci ve zpětnovazebních dotaznících kladně hodnotili přínos semináře pro svou práci. Těší nás to o to více, že mezi posluchači byli zástupci mnoha českých vzdělávacích institucí - Lauderových škol, Oddělení pro vzdělání a kulturu Židovského muzea v Praze, os. Chinuch, Bejtu Simcha, Liberální unie, Dětského centra při ŽO v Brně a dalších.

Přiložené soubory: