Víte, jak dlouho péči o přeživší šoa financujeme?

Již 17 let! Prioritně podporujeme projekty, díky kterým je zajištěna profesionální sociální, zdravotní a psychologická péče o přeživší holocaust a jejich rodiny. Prostřednictvím profesionálů se snažíme o zkvalitnění jejich života a zajištění co nejlepší péče v jejich stáří. Neopomíjíme také péči o potřebné z druhé generace po holocaustu. Financujeme domácí péči, pečovatelské služby, psychologickou pomoc, rezidenční péči, provoz denních center při židovských obcích, sociální práci v terénu, sociální poradenství, osobní asistenci, zdravotní služby, ergoterapii, psychoterapii, fyzioterapii, rehabilitaci, lékařskou péči, telefonický kontakt s klientem a různé další aktivizační programy. Postupně Vám představíme služby, které poskytují jednotlivé židovské obce.
Od roku 2002 jsme podpořili projekty celkovou částkou 83,9 mil. Kč. Aktuálně spolufinancujeme péči o 350 klientů, přeživších šoa.

Podílejte se na péči společně s námi! Zasláním daru na účet veřejné sbírky nebo posláním dárcovské sms.