Zemřel Olda Látal

Se zármutkem v srdci sdělujeme, že v pondělí 30. dubna 2018 zemřel náhle dlouholetý předseda Židovské obce v Teplicích pan Oldřich Látal. Jeho odchodem jsme všichni zasaženi. Přejeme jeho rodině a blízkým spolupracovníkům upřímnou soustrast.
Nechť je jeho duše přijata do svazku živých.