Program Budoucnost

Program podpory vzdělávacích aktivit v oblasti judaismu a rozvoje židovských komunit.

Mezi oblasti naší podpory patří:

  • Výukové programy a přednášky o judaismu pro členy židovských obcí a veřejnost (projekty spjaté s náboženstvím, historií, tradicemi a kulturou Židů – kromě období holocaustu)
  • Publikační činnost – periodika židovských obcí a organizací, publikace vztahující se k judaismu
  • Kulturní a společenská setkání při příležitosti židovských svátků
  • Rozvoj židovských komunit – podpora managementu židovských obcí a organizací. Tato oblast bude podporována pouze v případě získání zdrojů pomocí fundraisingu

Oblasti podpory jsou závislé na pravidlech aktuálního výběrového řízení!

Menu